من دکتر هستم
جامعه پزشکان
فهرست پزشکان
   
مراکز درمانی
مراکز درمانی
      از      
عنوان: مرکز اول
نوع: پزشکان متخصص دندانپزشکان
تخصص: دندانپزشکی
منطقه: آذربایجان شرقی - آذر شهر
آدرس: خیابان یکم کوچه دوم
تلفن: 33232323
عنوان: مرکز پوست و مو
نوع: کلینیک پوست ومو و زیبایی
تخصص: غدد - تیروئید
منطقه: تهران - تهران
آدرس: تهران خیابان اول خیابان دوم کوچه سوم
تلفن: 23423423
عنوان: مرکز درمانی نور
نوع: درمانگاه
تخصص: قلب و عروق
منطقه: تهران - تهران
آدرس: تهران خیابان اول خیابان دوم کوچه سوم
تلفن: 33323423423